Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Blend Design Finland (jäljempänä Blend)
Peijaksentie 15 A 2, 01360 Vantaa
Puhelin: 0400 490 280

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Lari Oesch
Peijaksentie 15 A 2, 01360 Vantaa
Puhelin: 0400 490 280

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Blend Design Finlandille tekemä tilaus puhelimitse, sähköpostitse tai muita viestitäkanavia käyttäen.

Blend Design Finlandin kuluttaja-asiakasrekisterin ja ammattiasiakkaiden asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta sekä asiakkaiden yksilöinti.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta.
 • Maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
 • Asiakas- ja markkinointiviestintä.
 • Asiakaspalautteen ja asiakaskyselyjen käsittely.
 • Asiakaspuheluja ei nauhoiteta

5. Rekisterin tietosisältö

Blendin yhdistetty kuluttaja-asiakasrekisteri ja yritysasiakasrekisteri sisältävät seuraavia tietoja:
 • Asiakkaan perustiedot
  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot:
   • Osoitetiedot
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite
  • y-tunnus yritysasiakkailla
 • Yksilöivät tunnisteet
 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  • Henkilötunnus tai syntymäaika tai y-tunnus
  • Asiakasnumero
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden alkaminen
 • Maksutapahtumatiedot
  • Myyntitiedot
  • Palvelukohtaiset asiakastiedot
  • Laskutiedot
Blend säilyttää Blendin toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilausten tekemisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä tai asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi aina asiakkaan ollessa yhteydessä Blendiin.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Blend Design Finland käyttää tarvittaessa evästeitä palvelujensa toteuttamiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Blendin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Blendin suoramarkkinointirekisteriin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Blendin kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötietoja käsittelevät vain Blendin määrittelemät henkilöt, jotka ovat Blendin palveluksessa, sekä Blendin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Blend Design Finland, Tietosuojavastaava Lari Oesch, Peijaksentie 15 a 2, 01360 Vantaa.
Henkilötietojen tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilö- tai y-tunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan varmennettuun, järjestelmässämme olevaan osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan soittamalla Blend asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@blend.fi

Blend huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja kohdan kuusi (6) mukaisesti.